CoDTurkiye Sunucu Adminleri Başvuru Şartları ve Alım Esasları Yönetmeliği  

 
(@administrator)
General Admin

1. CoDTürkiye Sunucu Adminliği'ne Başvuru Şartları :

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* |C-TR| Klan elemanı olmak.

* Eğer yeterli başvuru olmaz ise başka bir klan üyesi olmamak ve en az bir aydır site üyesi olmak şartıyla |C-TR| Klanı dışından da admin atanabilir.

* En az 10 onaylanmış konusu bulunmak.

(Konular sırf konu açmış olmak için değil kaliteli ve özgün içeriğe sahip olmalıdır.)

* En az 20 onaylanmış mesajı bulunmak.

(Mesajlar sırf yazmış olmak için değil konu ile ilgili ve anlamlı bir içeriğe sahip olmalıdır.)

* Eğer ihtiyaç duyulursa, başvurunun değerlendirilme aşamasında görüntülü görüşme talebini kabul etmek.

2. CoDTürkiye Sunucu Adminliği'ne Başvuru Formu :

Yukarıda yazılı başvuru şartlarını taşıyan istekliler, bilgilerini aşağıdaki formata göre doldurup |C-TR| Sunucu Adminliği'ne başvuru yapabilirler.

* İsim :

* Yaş :

* Mesleği :

* Steam/Xfire:

* Oyuncu Nicki :

* Hangi oyun serveri için başvuru yaptığı :

* Daha önce oyun serveri adminliği yapıp yapmadığı :

(Eğer yapmış ise hangi serverde, hangi tarihte ve ne kadar süre ile yaptığı belirtilecektir.)

* Referansı : (var ise)

* Forumdaki Konu Sayısı :

* Forumdaki Mesaj Sayısı:

3. CoDTürkiye Sunucu Adminliği'ne Alım ve Kayıt Esasları :

* Sunucu admini alımlarının başladığı veya durdurulduğu admin alım kurulu tarafından ilan edilir.

* Sunucu admini inceleme ve alımları, admin alım kurulu tarafından yapılır, onaylanır ve ilan edilir.

* Admin başvurusu yapanların, yıllık klan aidatını yatırıp yatırmadığı incelenir. Adminlik için yıllık klan aidatlarını yatırmış olmak şarttır.

* Onay ve ilan işlemleri tamamlanan sunucu admini, alımı yapan kurul tarafından CoDTürkiye Sunucu Adminleri Yönetmeliği ve |C-TR| Klan Yönetmeliği konularına yönlendirilerek orada belirtilen hususların harfiyen yerine getirilmesi sağlanır.

* CoDTürkiye Sunucu Adminleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu |C-TR| Klan Yönetmeliği'nde belirtilen hususların eksiksiz tamamlanmasıyla birlikte sunucu adminliği kesinleşir ve rcon şifresi teslim edilir.

4. Yürürlük Maddesi ve Değişiklikler : Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İleride yapılabilecek muhtemel değişiklikler bu kısımda Ek Madde olarak belirtilecektir.

Alıntı
Gönderildi : 7 Nisan 2012 20:31
(@administrator)
General Admin

* CoDTurkiye |C-TR| klanına giriş aidatı 60.00,- TL.'dir. Klan başvururusu uygun bulunanlar giriş aidatını yatırmadıkça klan giriş işlemi yapılmaz.

* Referansa dayalı klan elemanı alımlarında referans gösterilen klan elemanının referans olduğunu belirtmesi halinde klan giriş aidatlarına,

Yılın ilk altı ayındaki başvurularda 1/3 oranında,

Yılın ikinci altı ayındaki başvurularda 1/2 oranında indirim uygulanır.

* Klan giriş aidatını yatıranlar içinde bulunulan yılın klan elemanı aidatından muaftırlar. Referansa dayalı olmadan indirimsiz olarak klan giriş aidatını yatıranlar ise takip eden yılın klan aidatında da muaf olacaklardır.

* Herhangi bir sebeple klandan ayrılanların klan giriş aidatları iade edilmez.

CevapAlıntı
Gönderildi : 1 Ekim 2012 01:56
(@administrator)
General Admin

Ekonomik nedenlerle klanımıza başvuru yapayan oyuncuların başvuru yapmalarını sağlamak amacıyla klan giriş aidatı uygulaması ile birlikte yıllık klan elemanı aidatı uygulaması da geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

CevapAlıntı
Gönderildi : 23 Mayıs 2013 00:20